Valami nem stimmel a "független" jelzővel amit S.Z. polgármesterjelölt oly nagy erőfeszítéssel próbál magára aggatni. Értem a miértet.  Nagyon kellenek a magyar szavazatok, de sokan ma vásárhelyi magyarok már nem szavaznak automatikusan RMDSZ tulipánt csak azért, mert magyar, hanem cserében el is várn[án]ak valamit, de amint azt láttuk az utóbbi években csak vártunk és hallottunk, de mást  mint ígéreteket nem igazán kaptunk. Köztörvényes bűnöző illetve a törvény elöl eliszkoló, jelenleg is körözés alatt álló RMDSZ honatyákat annál inkább.  

A független jelölt ahogy a neve is sugallja, független, vagyis minden külső hatástól mentes, nem elkötelezett bizonyos párt ideológiák mellett, illetve véleményét nem a párt hanem önmaga formálja. A fentebb említett jelöltet az RMDSZ állította, ennek színeiben volt még minap tanácsos is, sőt mi több frakció vezető is. Ez már feltételez bizonyos lojalitást - és még nagyon szépen fogalmaztam, a tulipán javára, és bármely igyekezet a tagadásra balgaság lenne, és csak rontana a helyzeten, de hát mindenkit megillet a szabad akarat és a vélemény.  Feltételezzük, hogy S.Z. független, legalább is az ő sajátos értelmezésében. Talán más értelmező szótárat használunk, de a demokráciában erre van lehetőség és vallom, hogy ez a fajta sokszínűség viszi előre az emberiséget. 


No de mikor a tulipános Mester állítja Isten és ember színe előtt, hogy "Soós Zoltán, aki függetlenként indul, de az RMDSZ jelöltje, és az RMDSZ jelöltjeként KELL viselkednie" azt sugallja nekem az egyszerű, buta választónak, hogy "független" ő -sejtem S.Z es K.H. ugyanazon értelmező szótárat használják-, csak a viselkedését a tulipános bácsik mondják meg Kolozsváron és Karcfalván. 

Sejtem ők jobban ismerik a független fogalmát, csak én, nem lévén ideológiailag képzett, akár Pelikán elvtárs, valahogy nem látom ahogy "a nemzetközi helyzet egyre fokozódik".  Talán egyszer majd elküldik nekem is az általuk lapozott értelmező szótárat, és majd akkor én is megértem a független szó igazi jelentését. 


Manapság már az erdélyi magyar politikus is más. Önérzetes! Sértődékeny! Nehezen viseli a kritikát, és valahogy nem szereti ha szembesítik a valósággal. Csak az nem változott , hogy még mindig azt hiszi, hogy neki jutott a messianisztikus szerep, hogy megváltsa a közösségét. És valami csoda folytán csak ő látja a veszélyt, és csak ő tudja a megoldást. Mindenki más ellenség, aki nem tudja az igazat, és aki aláaknázza mindazt amit ők oly keservesen építettek. Ezen kórságban szenved Orbán atyánk is,  gondolom ezért költözteti a Jenő hivatalát a Várba, várva a nagy pillanatot, hogy befagyjon a Duna, és végre beteljesedhessen az Írás, királlyá koronáztassa magát, és ő legyen Magyarország új védőszentje. 

Ez a fajta  magatartás a marosvásárhelyi milliuex-ben is létezik, és a nagyérdeműek ecsetelik naphosszat, az ebadta népnek, hogy nekünk S.Z. kell, és ő az egyedüli aki számunka a Kánaánt hozza majd a marosvásárhelyi ugarra. Hogy hogyan arról nem igazán beszélnek, de mit számít, mi csak addig kellünk ameddig szavazunk, nem de? Vannak követői is, akik szintén ezt a hitet vallják, de ezzel meg nem volna baj. Mindenikünk hisz valamiben. Még az is aki nem. Ami már gondot okoz, hogy azt hiszik, hogy mindenkinek ugyanabban a dologban kell hinnie. És ha netán a rossz útra tévedtél, akkor bűnös vagy és velejéig romlott, aki nép és nemzet ellen cselekszik. Azok bűne annyi, hogy ők másként látják a jövőt, és úgy gondolják, hogy más is adhat megoldást a problémáikra nem csak S.Z. És azt is látják, hogy S.Z. az RMDSZ pártkatonája, aki az eddigi állásait is kimondottan nekik köszönheti, hisz az RMDSZ jutatta a múzeum élére is, illetve a tanácsosi helyét is a tulipán fémjelezi. Hogy ezek után hogy lehet az ember még független(???), azt csak a Fentvaló tudná megmondani, de sejtem még számára is okozna némi fejtörést. De a Fentvaló mindenre megoldás vagy talán ne hajítsuk a sulykot messzire, érjük be a SRI nyújtotta összeesküvés elméletekkel. 


Röviden, a mai erdélyi magyar politikus valahogy nem tudja elfogadni, hogy van más lehetőség is. És van. Ez az oka annak, hogy nem képes versenyképes maradni, és nem képes megmaradni a politika forgatagában. El fog tűnni a porondról, mert nem képes másokat meghallgatni, és nem képes változni, és nem képes megfelelni a közössége mai elvárásainak. A múltban él és ott is marad. Nincs esélye!


És lőn lista. Az RMDSZ megteremté azt, és benne a hősöket, kinek szent feladata, hogy védjék és képviseljék a marosvásárhelyiek érdekeit.
Sejtem Brassai úrnak  a gondviselés mondta tollba a neveket, akár Mózesnek az Úr a parancsolatokat a hegyen. Kőbe is véste volna, csak valamit elírhatott a nagyérdemű, hiszen  Portik úr erre nagyon is figyelmeztette, hogy az ő neve nem illik a tulipánnal, így hát más nevét vésték a kőbe.

Valamit azért csak nem értek. Éspedig, hogy hogyan került arra a listára Portik neve. Brassai úr képességeit nem vagyok hivatott méltatni, de ha mást nem is, annyit azért kinézek belőle, hogy előzetes egyeztetés nélkül nem véste Portik urat a listára, annak megkérdezése illet beleegyezése nélkül. Ha ez így történt akkor azt jelenti, hogy Portik úr tudott a dologról. Gondolom az is csak véletlen egybeesés, hogy Portik úr a napokban mondott le tisztségeiről. [...]

Ha meg nem tudott róla, akkor az RMDSZ próbálta meg behúzni a táncba, és beállítani, hogy szent a béke marosvásárhelyi és marosvásárhelyi között, és mindannyian S.Z.-t imádjuk. Azt is elképzelhetőnek vélem, hogy várták, hogy mit reagál a plebs, és ha nincs tiltakozás, akkor majd lesz nagy összeborulás. De nem lett. Valahogy a reakciók túlmutattak azon amit egyesek vagy kettesek reméltek, és a felek maradtak a barikád különböző oldalán, de harcolva ugyanazért az ideálért.  

Mi egy jobb városvezetésért, az RMDSZ meg a listáért küzd, de hát nem vagyunk egyformák. Nem vagyunk! Nagyon nem!   

És valaki leszerepelt. De ez manapság már meg sem lep a politikusainktól. 


Gondolkodtam a napokban, és ma az egyik diákom bemutatott egy programot. Normális esetben jegyet nem érdemelne látván a minőségét, de nekem nem az volt a célom hogy megbukjon, hanem sokkal inkább az, hogy valamit tanítsak neki. Neki meg hogy valamit tanuljon. Legalább is remélem. És nem buktattam meg. Inkább adtam neki egy esélyt, hogy fejlődjön és tanuljon. Fog? Nem tudom. 

Nemsokára az urnákhoz járulunk Marosvásárhelyen és polgármestert választunk. A jelenlegi magyar polgármester jelölt komoly problémákkal küszködik. RMDSZ színekben díszelgett eddig, majd egy éjszaka alatt függetlenné vedlett, csak éppen ma még az RMDSZ kenyerét eszi, hisz múzeumi pozícióját is nekik köszönheti nagymértékben, illetve ma is RMDSZ színekben tanácsol és vezet frakciót. És ez bizony megosztja az embereket. Fura egy függetlenség be kell vallani. De ő másképpen látja. 

Az előválasztásokat elemezve, rájöhettünk, hogy már nincs RMDSZ hegemónia Marosvásárhelyen, hisz majdnem 40% a választóknak nem az RMDSZ jelöltet preferálta. De a demokrácia egyik alappillére, hogy a többség nyer, így ez esetben Soós Zoltán. Legyen. 

Az előválasztások a politikusok miatt történnek és kevésbé az emberekért, így nem föltétlenül kell követni amit ők elvárnak tőlünk. Sokan szerintem nem is fogunk úgy szavazni, ahogy azt ők szeretnék. Nem vagyunk analfabéták. Arra kell szerintem szavazni aki megérdemli, és nem akit Brassai úr vagy Portik úr javasol, mert őket más érdekek motiválnak, mint minket egyszerű földi halandókat.
De most ebben a pillanatban S.Z. az egyedüli magyar jelölt. Ha úgy érezzük, hogy a fent említett úriember érdemes a szavazatunkra, akkor segítsünk ebben neki, hogy megnyerje a választást. Legyünk konstruktívak! Kritizálni könnyű!

Hogy tudnánk segíteni? Talán néhány ötlettel, gondolattal, mert ezáltal csak építhetünk valamit, ami akár vezethet valami jóhoz is. Szerintem nagyon könnyen tudna embereket meggyőzni az ügyének a polgármester jelölt ha egyszerű, de nagyon határozott lépéseket tenne, mint pl.:

1. Teljes mértekben elhatárolódna az RMDSZ-től és annak vezetőitől.
2. Lemondana az RMDSZ tanácsosi pozícióról, és igazi függetlenként segítené a jelenlegi tanács munkáját.
3. Olyan programokkal állna elő, melyek reálisak, megvalósíthatóak, és könnyebbé és kellemesebbé teszik a marosvásárhelyiek mindennapjait.
4. Számonkérhetőség. Nagyon fontos, hogy a választók tudják, hogy milyen formába kérhetik számon az elöljárót, és ha az nem teljesíti az ígéreteit, akkor mikor fog lemondani.
5. Elgondolkodna és gyakorlatba ültetne olyan programokat, melyek más nemzetiségű szavazók számára is vonzóak lehetnek. Mindenki számít Marosvásárhelyen! Mindenki!


Ha ez sikerül, akkor talán(?) megtaláltuk azt a polgármester jelöltet, akit annyi ideje vártunk. Ha nem, akkor maradunk a megosztottságnál, az egymás iránti gyűlöletnél, mert mi már sajnos csak így tudjuk feldolgozni a különbözőségeinket, és a városunknak meg újabb négy évet kell várnia majd, hogy talán majd akkor. És a remény csak halványul.


A legendák fontos részét képezik egy nemzet kultúrájának, de ameddig nincs tudományos bizonyíték marad a mese. Régebb de sajnos ma is, mikor az emberek nem tudtak logikus, kézzelfogható magyarázattal szolgálni bizonyos jelenségekre, akkor szívesen hívták segítségül a gondviselést, a Fentvalót. Manapság sokan a SRI-re esküdöznek, netán zsidó barátainkra, hogy miattuk van minden. Ezzel Marosvásárhely sincs másképpen. Telnek az évek és a századok, de sajnos bizonyos dolgok nem változnak. Tanulni meg minek? G. Becali is EU parlamenter lett 4 osztállyal, minek vesződni a palatáblával? Kár és vétek. Fölösleges! 

De maradjunk a legendáknál. Turáni átok. Nagyon találó. Ránk is illik, mert valahogy, annak ellenére, hogy egy büszke, és még nem is olyan régen egy szuicidra hajlamos nemzet voltunk, lásd Durkheim munkásságát, valahogy nem tudtunk sosem, egy közös erőként fellépni és akaratunkat érvényesíteni. Mindig a széthúzás jellemzett, és ha a legendának akarunk hinni, akkor átok ül rajtunk. Talán valami ortodox pópa jó pénz fejébe megszabadít bennünket tőle, de eddig még senki nem volt hajlandó megfizetni az árat. Talán majd egyszer [...] 
[Szerzői megjegyzés: Radikálisabb honfitársaim talán még kiderítik, hogy az átokban is valami román ember keze van, mert ma ez nálunk már így működik. Valószínű egy másik pópa. Biztosan.]  

Az átoknak valami fura módon ellentmondó  történt Marosvásárhelyen a rendszerváltás hajnalán. Egy nemzetként tüntettünk gyertyákkal a magyar iskolánkért, Sütő András mellett, és egyhangúan szavaztunk magyar polgármestert a város élére. Átok ide vagy oda, akkor a dolog működött. Marosvásárhelyt az átok szele később érte el, mikor magyar vezetőink visszaéltek a bizalmunkkal, és ráébredtünk, hogy ők nem az érdekeinket képviselik, hanem sokkal inkább csak a sajátjukat. És akkor már elillant az összefogás belőlünk. Később megjelentek az új magyar pártok, mert az RMDSZ nem volt hajlandó teret adni más ideológiáknak, és még ennél is fontosabb volt, hogy minden vezetői pozíciót csak maguknak tudhassanak. És közben kitudódtak a turpisságok. Míg mi megszorításoknak lettünk a szenvedő alanyai, az RMDSZ honatyák az állammal üzleteltek, netán illegális kifizetésekkel voltak elfoglalva, és néhány plecsniért, és bársonyszékért cserében beáldoztak mindent és minket. Költőből miniszterré vedleni bizony sokba került. Sokba. És mi fizettük. Ők nem!


Most meg nemsokára  újra az urnák elé szólítanak bennünket, hisz a helyhatósági választások fogják eldönteni, hogy ki fogja vezetni Marosvásárhelyt, illetve kik lesznek a tanácsosok akik a polgármester munkáját segítik majd. Van magyar jelölt is, papíron független, aki minden igyekezetével próbál erről meggyőzni mindenkit, de a múzeumi munkahelye, illetve a jelenlegi tanácsosi pozíciója is arra enged következtetni, hogy ő már rég, nagyon rég eladta a lelkét az RMDSZ-nek, különben nem lenne ott ahol. De hát mindenki szabadon dönt. Ő hogy eladta a lelkét azoknak akik elárulták a nemzetet, mi hogy nem szavazzunk rá. Az eredmény meg sem neki sem nekünk nem kedvez, és a legenda meg tovább él …, de talán majd a pópa segít.

A bizonyíték


Forrong a hangulat manapság Marosvásárhelyen, hisz nemsokára eldől, hogy ki  ül Dr. Bernády György örökébe. A tét óriási.

Amint látjuk jelölt van bőven, választási akarat már kevésbé. Ez olyan, mint a zöldségpiac. Az ember végigmegy a sorokon, megkérdezi az árat egyik vagy másik árustól, majd tovább áll. A végén pedig vagy megállapodik valakivel, vagy nagy mérgesen hazamegy.  Ha meg is vásárol valamit az ember, mert tetszik a portéka, az még nem föltétlenül jelenti azt, hogy mikor hazaér, nem talál a szépen csomagolt árú között hibás netán rothadt dolgokat. 
Általában ez szokott történni a politikusainkkal is. A csomagolás tökéletes, de belül sok esetben sok a hiba, hazugság, álság. Ők árúba bocsájtják magukat, és “a nép, az istenadta nép” megveszi őket vagy sem.  A fizetőeszköz meg egyszerűen csak a szavazatunk.  Míg piacra mehetünk minden nap, sajnos "politikus vásárt" csak ritkán szerveznek, ezért érdemes nagyon figyelni, hogy kit teszünk be a kosárba, mert utána tetszik vagy sem velünk lesz az elkövetkezendő négy évben. Így van ez a polgármesterrel is. 

A marosvásárhelyi magyarság egy része S.Z. jelölte e tisztségre, komoly RMDSZ hátszéllel, még ha ma ezt próbálja is feledtetni az úriember minden igyekezetével. Őt az RMDSZ jelölte és támogatta, de az már a múlté állítja, és ő mindenkit képvisel, hisz egyik napról a másikra függetlenné vedlett. Ahogy Saul is megtért a damaszkuszi úton, úgy S.Z. is függetlenné vált, habár nagyon átlátszó a mese: még ma is RMDSZ színekben virít a Tanácsban. De hagyom, hogy magyarázza ő a saját bizonyítványát, mert ezt kimagyarázni .... fölösleges és kár! Minden ilyen irányú igyekezete szerintem csak még jobban megingatja a választók bizalmát benne. Kell hagyni, hogy dőljön a saját kardjába. Így van ez rendjén. Mindenki egye meg azt amit főzött. Ördöggel laksz, ördöggé válsz. 

És most térjünk rá a S.Z. úr mecénásra, az RMDSZ-re. Mikor indultak teljes körű bizalmunkat élvezték, és hittünk bennük, mert hinni akartunk. De közben eltelt 25 év, és rá kellett lassan jönnünk, hogy nem annyira a mi érdekeink számítanak, hanem sokkal a saját, önös érdekeik kerültek előtérbe. Kihasználva a bizalmunkat, az  erdélyi magyarság védelme jelmondatának leple alatt sokuk meggazdagodott, az állammal üzletel ma is, netán éppen illegálisan a családtagjait juttatta jövedelemhez amiért el is ítélték jogerősen, vagy éppen elszaladt az országból, mint egy utolsó bűnöző, vagy lemondtak tisztségükről mielőtt elítélték volna őket. Hogy 25 év sem volt elég sokuknak, hogy megtanuljanak románul az már csak a hab a tortán, és teszi őket nevetségessé minden parlamenti felszólalásuknál. Ennek ellenére ma is szemrebbenés nélkül állítják, hogy csak is a mi érdekeinkért szorgoskodnak. […]

Ha ez így van, akkor kérdem én, miért nem jelöltek egy olyan embert a polgármesteri székbe, aki nemhogy megosztaná a marosvásárhelyi magyarságot, mint azt teszi S.Z. jelen esetben, hanem sokkal inkább összetartaná azt, és mindezek mellett  képes lenne arra, hogy az etnikailag megosztott városban román választókat is tudjon megszólítani, és esetlegesen meggyőzni a nemes cél érdekben. Lévén, hogy ezt nem tette meg a “szövetség”, ahogy magukat nevezik, - mert ha pártot írtam volna, sejtem megköveztek volna, azt jelenti, hogy számukra nem fontos a választás kimenete, hanem sokkal inkább csak a saját érdek a fontos, a gőg, a büszkeség, amiért képesek feláldozni a várost annak minden lakójával együtt. Íme egy újabb bizonyíték, hogy mi egyáltalán nem számítunk csak ŐK.


Ui.: Nem vagyok politikus. Nem is áll szándékomban oda lesüllyedni, de a józan ész azt diktálná, hogy valaki olyan köztiszteletnek örvendő valakit javasoljanak, és ezt nekik kellene megtenniük, hisz ők a legnagyobb érdekvédelmi szervezet Marosvásárhelyen, aki kivívta már a lakósok elismerését, nemzetiségtől függetlenül, és nem azért lett valaki, mert odatették, hanem, mert megdolgozott érte.  Csak ez a valaki tudná erőteljesen fellépni a piskóta kövekkel szemben. Más megoldás nincs.


[Még mielőtt valaki megvádolna, nem ismerem Soós Zoltán urat, és szándékomban nem áll bántani. Csak meg szeretnék érteni néhány dolgot. Ezekkel a kutatókkal már csak így lehet. Sajnos mindennek tudni akarják a miértjét.  Nézzék el ezt nekem kérem szépen.]

Otthon voltam Marosvásárhelyen mikor ment a hisztéria az előválasztásokkal, és sejtem Brassai úr nagy örömére az általa támogatott jelölt került ki a kalapból, habár 3000-4000 szavazatból következtetéseket levonni …, no de hát értem én, hogy az RMDSZ nem éppen egy kutató intézet. Hogy éppen mi azt még nem sikerült definiálnom […]

Ha jól értettem, S.Z. akkor még az RMDSZ nagy felfedezettje volt, akibe mindenki hitét vetette, hogy majd Ő lesz a Megváltó -képletesen igaz, mert sajnos a pozíciót már betöltötte Krisztus urunk a kereszten, és akkor még tenni is kellett érte valamit, nem ment a leosztás etnikai alapon, mint az ma már bevett szokás a marosvásárhelyi ugaron.

Fura módon a választások után a fent említett úriember, 180 fokos fordulatot véve átvedlett függetlenné -bármit is jelentsen az számára. És míg addig elkötelezett RMDSZ hívő volt, egyik napról a másikra átkeresztelkedett függetlenné. Egy újabb Pál apostol a marosvásárhelyi millieux-ben. Remek! Eggyel több  bizonyíték, hogy az Úr is velünk!

Sejtem, az RMDSZ statisztikus brigád kifundálta, hogy nem lesz elég a szavazat, és hát valljuk be, a független jelző jobban hangzik egy, nagy részben az RMDSZ által szétzihált marosvásárhelyi választó közösség előtt is, aki már torkig van a sok szemenszedett hazugsággal és üres ígérgetéssel. Ezt a logikai lépést már nehezen tudom emészteni, ám de legyen. A cél szentesíti az eszközt, és a hatalomért mindent, nem de? Rendben! De az már sehogy nem fér a fejembe, hogy egy jelölt, aki RMDSZ színekben indult a megmérettetésen, majd kaméleon módra “függetlenné” válik egyik napról a másikra, hogy lehet még mindig az RMDSZ színeiben tanácsos és RMDSZ frakció vezető a mai napon is. Na ezt már nem értem. 

Misztérium. Igazi, "RMDSZ független” paradox. 


Minapi bejegyzesemet azzal tamadtak, hogy meg szegeny Dr. Bernady is forogna a sirjaban, ha latni kellene ezt neki, itt beleertve az esetleges elirasokat, helyesirasi hibakat, es nem utolso sorban az ekezetek hianyat. Mea culpa! Talan igy van. Sejtem az akkori varosi eloljaro akkuratusan hasznalta a magyar nyelvet es a kornak megfeleloen muvelte is azt. [Sejtem az meg jobban megviselne ha latna, hogy mit tettuk a hajdani varosaval ... ]

Miota azonban van szamitogep, es az mindenki szamara elerhetove lett, neha sokunk "megfeledkezunk" az ekezetekrol, es csak vessuk a betuket a billentyuvel, mintha azok ma mar nem is leteznenek. Igaz, sok esetben nem egyszeru, foleg ha nem eppen magyar kiosztasu billentyuzetunk van a gepunkhoz kapcsolva, de ha at kell allitani mindig, akkor az is okoz[hat] nemi kellemetlenseget. Ha meg a billentyuzet mas kiosztasu (lasd pl. angol, francia, netan nemet), akkor bizony kell am keresgelni, hogy melyik billentyure harult a halatlan feladat, hogy megtestesitse szamunka az "á" betut, hogy nem emlitsunk egy "ő"-t, amely mar egy nemet umlaut szamara is megbecsulest es elismerest parancsol.

Az ekezetek reszei a nyelvunknek (lasd magyar), es hozzasegitenek, hogy megannyi kulonbseget ki tudjunk fejezni, formalva a furabbnal furabb hangokat, melyek idegen szamara csak zorejek, mig szamunkra meg edes muzsika. A nyelv helyes hasznalata megkoveteli, hogy az ekezeteket kellokeppen hasznaljuk, es leven, hogy a nyelvunk identitasunk egyik meghatarozo eleme, fontos, hogy azt kellokeppen  megorizzuk es apoljuk.

Azt azonban el kell tudnunk fogadni, hogy a nyelv valtozik, es vele mi is. Vagy forditva. Mi valtozunk, es velunk a nyelv is egyarant. Es ennek egyik hozadeka, hogy Internet-es illetve mobil kommunikacioban sok esetben nem hasznalunk ekezeteket, hanem a szoveget "helyesen" de ekezetek nelkul hasznaljuk, ami sok esetben megkonnyiti a gepelest. A megfelelo billentyuzetek megtalalasa nem eredmenyez megszakitasokat, igy a gondolatmenet nem torik meg, es a tartalom is egyben marad. Es mindebben nagy segitsegunkre van a csodalatos emberi elme, ami kepes kiegesziteni az ekezetmentes szoveget azokkal a fura akom-bakomokkal, melyre oly buszkek vagyunk mi magyarok. Ha egyetlen szora ranezve nem is, de olvasva a tagabb szovegkornyezetet, maris tudjuk, hogy vessünk vagy véssük, mert azert valljuk be nem mindegy ha szavakat vetünk vagy vésünk.

Jo ez? Nem foltetlenul, de ketsegtelen kenyelmes! Mindenek elott a legfontosabb ha irasban kommunikalunk, hogy  az aki olvassa az irasunkat az megertse. Hogy eppen "nehany" ekezet elmarad, netan egy szo tevesen van bepotyogve meg nem jelent nagy gondot, es a megertesben sem fog akadalyt jelenteni. Ez a fajta irasmod ellenben csak(!) azoknak javalt, akik mar megtanultak az iras minden csinjat-binyjat, mert azert az megengedhetetlen, hogy a nyomtatott sajtoban ekezetek nelkul jelenjenek meg szovegek. Ugy erzem, hogy a blogiras mufajaban, netan rovid Internet-es illetve mobil kommunikacio eseten a cel szentesitheti az eszkozt. Talan 20-30 ev mulva mi szamitunk majd uj Kazinczy-nak, es "megujitjuk" a nyelvet, meg ha az majd sokak rosszallasat is fogja kivaltani.

Addig meg javaslom, tanuljunk meg helyesen irni otthon es az iskolaban, es az ido majd eldonti, hogy lehetunk magyarok ekezetek nelkul is, vagy mindenkeppen kellenek azok a ekezetek a maganhangzoink felett.


Volt szerencsem tobb polgarmestert is megelni Marosvasarhelyen. Nagy Gyozo (tobbszor lattam Bolyai evnyiton), majd Fodor Imre bacsi, es mar egy jo ideje Florea doktor, aki igencsak fenyes karriert futott azota miota varosi eloljaronak valasztottak honpolgaraim. A fenyes karrier  igaz, hogy "piskotakkal" es korrupcios vadakkal van kikovezve, de ez most nem szamit, mert a sotetben nem latszik.

Nalunk Marosvasarhelyen minden, a fekete marcius utan nemzetisegi ugy lett. Foggal-korommel harcoltunk, -marciusban meg utottuk-vertuk egymast, utana mar kinyavalodtunk es elkezdtunk demokratikusabb eszkozok utan nezni, de minden etnikai alapon dolt el. Mi es ok! Nem keveredtunk. Es megvalasztottuk -leven akkor meg tobbsegben, a rendszervaltas utani ket magyar polgarmestert Dr. Bernady orokebe, de [sajnos] nem tortent semmi. Bodor kutat akartunk, es magyar feliratokat, es iskolat. Mi is, akar csak masok, elni akartunk, mint minden becsuletes adofizeto Romaniaban. A ket magyar mandatum lejarta utan meghuztuk a vonalat, es sajnos sok mindent nem tudtunk elkonyvelni. Az volt a kifogas, hogy magyarsaguk miatt nem tudtak semmit tenni, es penzt sem kaptak a kormanytol, de ez minket nem vitt elore, hiszen mi a varosunkat akartuk fejlodni latni es megujulni annyi ev kommunizmus utan. Long story short: melegitette a szivunket a ket magyar polgarmester, csak eppen nem ertunk veluk semmit. 

Utana meg megkezdodott a doktor ur regnalasa! Es azota csak folytatodik a kuzdelem, amit az RMDSZ nagyon jol kihasznal, hogy butitsa a marosvasarhelyi magyarokat, hogy szavazzanak rajuk, mert majd ok "visszaveszik" nekik a varost. No persze azt a nagyon egyszeru tenyt mindig elfeledik -tudatosan, hogy ma mar nincs magyar tobbseg a varosban, tehat nem igazan lehetseges, hogy  ujra magyar polgarmester uljon Dr. Bernady szekeben. De ezt nem igazan szoktak beleirni a kampany idezetekbe, mert rosszul mutatna. Sajnos meg sokak hisznek az utopiaban. Kar lenne szot fecserelni Borbely es Frunda urak csufos bukasara, mint esetleges varosi eloljarok, de ok mar szerencsere egy letunt kor rossz emlekei, amire holnap mar nem is emlekezunk.

Most az RMDSZ egy olyan jeloltet tamogat akinek a nevet a jelolese elott nem is hallottam, es sejtem -kovezzenek meg ha tevedek, a jelenlegi poziciojaban sem azert kerult, mert olyan nemzetkozileg elismert muzeologus lett volna, hanem sokkal inkabb, mert az RMDSZ-nek ez a pozicio jutott, es hat valakit oda is kellett allitani, mert hogy "magyar". Igy lehet megvasarolni a partkatonakat -olcson! A jelenlegi alpolgarmester sem azert lett repter fonok sejtem, mert egesz eleteben arra keszult volna, de hat ha Borbely ur tanacsosa vagy, konnyu ilyen poziciokat megszerezni, nem de? De sebaj, legyenek ok boldogok, hogy olyan poziciokat kaptak meg, melyekert masok komolyan megdolgoznak es rakeszulnek. 

A masik oldalon pedig meg mindig a doktor ur mosolyog rank, es joggal, mert miota o az ur a hivatalban Marosvasarhelyen, sok minden megvaltozott. Tobbek kozott felepult a Weekend telep, a Somosteton felepult a gyerekeknek a jatszoter, a szalado palya, piskota van mindenhol a varosban, a foter is megujult -lasd Szinhaz ter, a berleti dij kesik a Bolyai iskolanak, stb. Van hideg is, meleg is, de legalabb van valami. Jo vagy rossz, azt dontse el mindenki maganak.

Fura modon mi mindent etnikai alapra helyezunk mikor valasztunk. Sosem azt nezzuk, hogy az illeto ratermett vagy sem, hanem, hogy roman vagy magyar! Igy lekorlatozzuk magunkat Borbelyokra, Frundakra, Csegzikre, Brassaiakra, es Kelemenekre, akik valljuk be nem azert kerultek be, mert annyira ertettek volna hozza, hanem vagy nagyon elol voltak, vagy nagyon huseges partkatonak. No de ezzel eljenek ok. En nem kell szegyenkeznem, hogy meg arra sem voltam kepes, hogy egy allast betoltsek, mert eppen oda valo vagyok. Mindig masok konyoruleten csungeni nagyon szanalmas es alavalo, de hat valakinek ezt is kell csinalni.

Es kozben a marosvasarhelyi ugaron megjelent, egy vallalkozo (lasd Dan Masca), aki Soos urral ellentetben nem 100 embert vezet, hanem tobb szazat (pontosabban 250), es fizetest is ad nekik, sot megyei viszonylatban sejtem a legjobbakat. Es ot nem masok juttattak az elre, hanem csak az esze es a ratermettsege. No de ne szidjuk szegeny Soos urat, szidjak ot elegen! Es o neki is kell viselnie a sajat keresztjet, ha mar egyik naprol a masikra "fuggetlen" lett. 

Ami a POL-t (Partidul Oamenilor Liberi) illeti, egy erdekes koncepcio. Okos es hiteles emberek altal letrehozott politikai tomorules, ami ugy politikaban, mint diszkurzusban teljesen mas, mint amit eddig megszoktunk. Nincs nagy igergetes, mint azt Florea-tol vagy az UDMR-tol megszoktunk. Nem akarjak megrengetni a vilagot, csak elhetobbe tenni azt, es nem etnikai alapon diszkriminalnak, ami mar egy fonyeremeny. Nem kell bizonyitsanak, mert mindegyikuk letett dolgokat az asztalra, es ez sok mostani vezetorol nem mondhato el.

Mukodhet? Nem tudom! Johannis is jo varos gazdanak minosult Szebenben, de mikor egy orszagot biztak a kezere, akkor meghatralt. Van eselyuk? Nem tudom! Szerintem tul keson kezdtek el, de meg minden lehetseges! A magyaroknak eleguk van az RMDSZ ures igereteibol, a roman lakossag is kezd rajonni, hogy a "piskotak" nem igazan oket, hanem a doktor ur zsebet gazdagitjak igazan, igy hat ha nem egyeb egy probat megernek! Ok legalabb masok! Hitelesek!

Ui.:Talan eljott az ido, hogy marosvasarhelyi lakoskent, mindenki felre tegye a gyulolkodest, es az erzelmeskedest, es ne etnikai alapon valasszunk, hanem azert, mert az illeto ratermett, es kepes ellatni a varos ugyes-bajos dolgait, ahol roman es magyar, es cigany, es szasz,  es torok es mas egyeb nacio tud bekesen egyutt letezni. Sikerulthet! Bizom benne!

Nevada. Desert. Middle of nowhere. And I am not talking about a zoo as many would expect. I just borrowed a line from a Uber driver. He called Las Vegas: "the Zoo"! And he was absolutely right. It's a zoo. A big one.

I landed at night time. From the airplane you can see all the lights which keep this city alive. Without those lights and huge banners is just a boring city in the middle of the desert with some cacti. Huge hotels full of people coming to drink, play cards, enjoying strip clubs, bars, prostitutes, restaurant, fake luxury, and some shows. Sorry, I almost forgot about those who came here to visit the Grand Canyon and the surroundings. Vegas is the ideal place to start a long trip over four different states (Utah, Colorado, Nevada, California). You have all these amazing rocks, canyons, deserts and nature. However, let's go back to the Zoo.

If you would have asked me 10 years ago about Vegas, I would have told you it's a dream to visit the city where "what happens in Vegas stays in Vegas". Now? I am pretty much disappointed. Definitely the Strip looks nice during the night. It is fun to walk it up and down and see that multitude of people. In front of Bellagio it is splendid the fountain show and the music, but the rest is just rubbish, and seeing the gondolas in front of The Venetian is kitschy. Of course the pharaohs in the Luxor also have some "charm", but for those who never traveled overseas it is just perfect. It meets the level and the expectations.  Not to mention my favorite, the Trump building, ... and there are many others. 

I spent some nights in the Stratosphere too (and it was amazing to go on the rooftop and have a drink with the city below you), but I have to admit, that the quality of service, and the rooms, and the ambiance was [...] Smelly, full of all kind of people, where cleaning definitely was not a priority, food and trash all over the place, but apparently that's Vegas. Prostitution is legal, drinking on the street is also allowed. It is quite funny to see how old dudes they go with their 20 something nieces, to "show them the city". You can see the hypocrisy of the American society. If you go in a normal city with a bottle - which resembles to alcohol, they will frame you. If you drink in public and pay a hooker in Vegas is just normal. What has changed? It is not the same country? Not the same moral code? Of course, money is money! I get it!

You walk the streets and you see some interesting faces. You see how worn out they are, but for some it is too late. They became part of the city, and the city is not letting them go anymore. They are the captives, the animals in that human zoo called Vegas.  And yet another story: the multitude of people who wants to hit the jackpot, but usually end up with empty pockets. The bills are high in this city! Somebody should pay the bill!

Did I liked it? Yes, I did. It was new, interesting and a lifetime experience, but is still just a zoo full of people acting like beasts.  Not to mention, that Las Vegas is integral part of the American culture, and definitely is something what you will never see in Europe - hopefully.
Just come over, welcome to the ZOO, see for yourself, and I let you decide [...]